Kontaktinformationer

Terndrup Energi & VVS ApS

Hadsundvej 57, 9575 Terndrup

CVR: ​34450145

Telefon: ​98 33 50 60

E-mail:​ lk@tev-aps.dk

 

​Følg os på facebook:

Alternativ energi

Alternativ energi er et alternativ til traditionel energi.

Med traditionel energi mener vi energi fremstillet ved afbrænding af fossile brændsler, olie, kul og gasser, uanset om det er naturgas eller skiffergas.​

Fossile brændsler har den kedelige egenskab at de udleder CO2, hvilket er en drivhusgas der medvirker til global opvarmning og havenes forsuring. Desuden er olie og gas belagt med afgifter hvilket gør dem dyre i indkøb.

Alternativer til olie, kul og gas til rumopvarmning og el produktion kan være:

Træpillefyr

Et træpillefyr er ikke CO2 fri, men det er CO2 neutral. Den mængde CO2 der frigøres ved afbrænding af træpiller, er den samme som den mængde træet optog under dets vækst.

Økonomi: Der skal ca. 2,2 kg træpiller til at erstatte 1 liter Olie. 1 liter fyringsolie koster ca. 11.000 Kr. (15/3-2014) og 2,2 tons træpiller koster ca 4.400 kr. Altså en besparelse på ca. 60%

Solfangere og solceller:

Solen (og vinden som jo skabes af solen) er den reneste energikilde vi har, og solen rammer jorden med mere energi på en time end hele verden bruger på et år. Vi er bare ikke særlig gode til at samle den energi op og bruge den.

Hver kvadratmeter solen rammer får tilført 1.000watt. Det kan en kvm. solfanger omsætte til ca 10.775 liter 60 grader varmt vand om året (hæve 20 grader til 60 grader). Ikke kun i år, men også næste år, og næste, og næste ......

Med en solfanger kan solens stråler direkte omdannes til varmt vand.

Solceller er ikke helt så gode som en solfanger til at omsætte solens stråler til energi, til gengæld kan strøm fra solceller bruges til at reducere din elregning. 1kvm solceller kan lave ca. 160 kwh om året, afhængig af type. (mono, poly eller tyndfilm).

Med den nuværende lovgivning (15/3-2014) opgøres husstandens forbrug og solcelleanlægets produktion på timebasis. Der kan være god økonomi i et solcelleanlæg, hvis forbruget er i dagtimerne. (industri, værksteder, butikker, liberale erhverv)

Varmepumper er en lidt overset mulighed for at reducere udslippet af CO2 til atmosfæren og penge fra tegnebogen. Varmepumper bliver testet og tildelt en COP faktor (Coefficient of Performance). Gode varmepumper har idag en COP faktor på omkring 4. Det betyder man putter 1 kwh strøm ind og får 4 kwh varme (eller kulde) ud. Sagt med andre ord: med en varmepumpe kan man reducere udslippet af CO2 og penge med 75%

Alternativ energi har selvfølgelig noget med penge at gøre, men det gør jo ikke noget hvis vi samtidig kan være med til at aflevere en lidt renere verden til vores børn.

Der findes mange andre alternative energikilder, bølgeenergi, geotermisk energi, vindenergi, o.a.

Men ovennævnte er dem vi hos Terndrup energi & vvs har erfaring med.

Læs også om de enkelte systemer under produkter i menuen øverst på siden

Kontaktinformationer

Terndrup Energi & VVS ApS

Hadsundvej 57, 9575 Terndrup

CVR: ​34450145

Telefon: ​98 33 50 60

E-mail:​ info@tev-aps.dk

​Følg os på facebook: